Podmínky akce Miele Servis Certifikát na vybrané modely praček a sušiček

Miele Servis Certifikát (dále MSC) znamená pro zákazníka Miele bezstarostnost i po uplynutí zákonné záruky.

Miele poskytuje při koupi přístroje standardní dvouletou záruku výrobce. Platnost MSC začíná v návaznosti na tuto záruku a certifikát je platný po dobu dalších osmi let.

Miele se zavazuje odstranit závady přístrojů s MSC v přiměřené době opravou nebo výměnou poškozených dílů.Náklady spojené s odstraněním závad hradí Miele.

MSC zdarma může zákazník získat pouze na níže uvedené modely praček a sušiček, které zakoupí v období od 5. 9. 2017 do 31. 12. 2017:

MSC a výhody z něj plynoucí se vztahují vždy ke konkrétnímu přístroji, který je specifikován výrobním číslem. MSC je nepřenosný, při změně vlastníka přístroje platí certifikát pouze po předchozím písemném souhlasu Miele.

MSC nelze uplatnit při používání přístrojů pro firemní, živnostenské či komerční účely.

Hodnota Miele Servis Certifikátu činí 7 500 Kč včetně DPH za každý přístroj. Zakoupením výše uvedených přístrojů v období od 5. 9. 2017 do 31. 12. 2017 získá zákazník Miele Servis Certifikát zdarma.

Vedle poskytnutí bezplatné opravy přístroje získává zákazník i nárok na další servisní služby dle rozhodnutí Miele ve smyslu čl. 5.7 Podmínek platnosti a užití Miele Servis Certifikátu:

 • možnost využít poradenské služby prostřednictvím speciálního Call-centra Miele
 • možnost rychlého zásahu servisního technika po obdržení objednávky na servisním dispečinku Miele na zelené lince 800 MIELE1 (800 643 531). K domluvení termínu opravy stačí jen nahlášení adresy. Díky širokému pokrytí celé republiky našimi techniky se dostaví v co možná nejkratším termínu po nahlášení závady.
 • možnost získat náhradní přístroj v případě delší doby trvání opravy.

Miele Servis Certifikát se nevztahuje na závady, pokud:

 • vznikly následkem chybného umístění nebo instalace přístroje, např. nedodržením platných bezpečnostních předpisů nebo písemného návodu k obsluze, instalaci a montáži
 • byl přístroj používán způsobem odporujícím stanovenému účelu a nesprávně obsluhován nebo zatěžován např.používáním nevhodných pracích a mycích prostředků nebo chemikálií
 • byl přístroj zakoupen nebo je používán na území jiného státu, než je Česká republika
 • byly způsobeny vnějšími vlivy jako přepravou, nárazem nebo povětrnostními vlivy nebo jinými přírodními jevy
 • opravy nebo změny přístroje byly provedeny neautorizovanou servisní službou
 • byly použity jiné než originální náhradní díly Miele a příslušenství, které nebylo odsouhlaseno Miele
 • se jedná o rozbité sklo nebo vadnou žárovkou
 • vznikly kolísáním proudu a napětí překračujícím výrobcem udané toleranční meze
 • byla zanedbána údržba a čištění podle návodu k obsluze
 • vznikly používáním přístroje k živnostenským nebo profesionálním účelům

Zákazník má nárok na MSC zdarma k pračce a/nebo sušičce při splnění níže uvedených podmínek:

 • Datum prodeje spotřebičů, ke kterým se bude MSC vztahovat, uvedené na prodejním dokladu a zároveň na Registračním formuláři MSC, bude odpovídat době trvání této nabídky, a to od 5. 9. 2017 do 31. 12. 2017
 • Přístroj je nutné zaregistrovat prostřednictvím tištěného registračního formuláře nebo online nejpozději do1 měsíce od zakoupení přístroje.
 • Partner vyplní se zákazníkem tištěný nebo online Registrační formulář MSC tak, aby obsahoval veškeré nále - žitosti(údaje o zákazníkovi, údaje o přístrojích vč. typu a výrobního čísla, datum prodeje, číslo faktury Miele, datum apodpis zákazníka, podpis a razítko prodejce) a odešle jeho scan na adresu obchod@miele.cz. Následně je Certifikát zaslán koncovému zákazníkovi na e-mail uvedený v registračním formuláři a přístroje jsou podle výrobního čísla registrovány v databázi servisu Miele.
 • Partner je povinen Zákazníka před vyplněním Registračního formuláře MSC vhodně seznámit s Podmínkami platnosti a užití Miele Servis Certifikátu, a to zejména s právy vyplývajícími ze zpracování osobních údajů tak, jakjeuvedeno v bodě 7.7 a násl. Podmínek platnosti a užití Miele Servis Certifikátu. Seznámení s Podmínkami platnosti a užití Miele Servis Certifikátu může být nahrazeno poskytnutím jejich aktuální kopie Zákazníkovi.

 

Tomáš Matýsek foto
Obsluhuje Vás
Tomáš Matýsek
+420 604 254 986

Jsme autorizovaný obchod Miele. Jsme zde pro vás již od roku 2000.
Spotřebič namontujeme a do obsluhy vás zaškolíme zdarma.
U vestavných spotřebičů překlopíme cenu do 12% sazby DPH.
V nabídce máme kompletní sortiment vestavných i volně stojících spotřebičů Miele.
Doprava zdarma po celé ČR při nákupu nad 3000,- Kč.

Výročí - 17 let
Astranet.cz
/
Created by Netsimple

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.